Har brukt bodycuff ulovlig

Har brukt bodycuff ulovlig

I flere år har politiet brukt såkalt body-cuff på utlendinger som sendes ut landet – uten at metoden er godkjent av norske myndigheter, skriver Dagsavisen i dag.

Det håndjernbaserte systemet består av metalllåser, et hoftebelte og reimsystem som gjør at den som setter utstyret på en annen får full kontroll over vedkommende. Body Cuff benyttes av politimyndigheter i flere land.

Sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), Ingrid Wirum, understreker at body-cuff har vært brukt for å kontrollere vanskelige, utagerende og rømningsfarlige personer.

– Man får kontroll over hender og ben til den som har utstyret på, men det gir vedkommende større bevegelsesfrihet enn for eksempel håndjern. Det er skjult under klærne og er derfor ikke synlig, noe som medfører lite stigmatisering. Ustyret er heller ikke til hinder for personen ved en eventuell evakuering, sier Wirum til Dagsavisen.

Hun sier videre at det var PU selv som avslørte feilen ved en intern gjennomgang av sine rutiner.

– Vi avdekket at bruken av utstyret ikke har vært formelt avklart med Politidirektoratet. Dette beklager vi, og vi har stoppet bruken inntil det foreligger en nærmere avklaring på om utstyret vil bli formelt godkjent, sier PU-sjefen til Dagsavisen.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge reagerer sterkt på at en politienhet tar i bruk arrestmidler som man ikke vet hvordan virker på mennesker.

– Dette er useriøst og skremmende. Alle kan forstå at politiet i enkelte situasjoner trenger virkemidler overfor personer som blir veldig utagerende og til fare for polititjenestemennene. Jeg tar derfor ikke stilling til utstyret som er blitt brukt. Det alvorlige i denne saken er at Politiets utlendingsenhet helt fra 2006 har brukt slikt et maktmiddel uten at det har vært underkastet uttesting, godkjenning og etterprøving. Her ser det ut til at Politiets utlendingsenhet har brukt dette maktmiddelet helt fritt og utenfor samfunnets viten og kontroll, sier Egenæs til Dagsavisen.

– Sett i forhold til antallet uttransporter PU gjennomfører, har ustyret vært brukt i liten grad. Vi bestreber oss på å utføre uttransportene på en verdig og human måte uten bruk av tvangsmidler, sier Ingrid Wirum til Dagsavisen.