Vil legalisere narkobruk

Politiveteran Iver Stensrud vil gjøre bruk av narkotika lovlig.

– Det er bakmenn, smuglere og selgere som må tas. Det har ingen hensikt å jage brukeren som har et par gram på seg, sier Stensrud til VG.

Han ledet i mange år etterforskerne som jobbet med de mest hardkokte sakene i seksjonen for organisert kriminalitet. Nå er Stensrud tilbake på gaten i seniorpatruljen til Oslo politidistrikt.

Politioverbetjenten ønsker en ny narkotikadebatt velkommen.

– Vi må se på hensiktsmessigheten av det vi gjør. Hva hjelper det å pågripe og fengsle brukere og gi et forelegg når det i beste fall blir betalt av staten, sier Iver Stensrud til VG.

Professor i kriminologi og politivitenskap, Paul Larsson, mener politiets tanke om at narkotika er noe skittent og galt, overskygger fornuften. Han synes det er overraskende og svært positivt at en så erfaren politimann som Iver Stensrud nå står frem med sine klare meninger.

– I norsk politi har det nærmest vært munnkurv for de som har et avvikende syn i narkotikadebatten. Det er sterke krefter i politiet for å fortsette krigen mot narkotika med gamle midler, sier Larsson til VG.

Han ønsker en annen regulering enn straff og domstol. Larsson mener narkotika er først og fremst et helseproblem, ikke et strafferettslig problem.

Anette Gultvedt, leder i norsk narkotikapolitiforening, kjenner seg ikke igjen i Paul Larssons beskrivelse av politiet.

– Våre folk jobber på gaten og har kontakt med rusmisbrukere hver dag. Det har ikke Paul Larsson, og det er en vesentlig forskjell. Han må få en virkelighetsorientering, og ønsker han å være med oss ut må han gjerne ta kontakt med meg, sier Gultvedt til VG.

Hun er overrasket over Iver Stensruds uttalelser.

– Avkriminalisering vil gjøre vondt verre. Økt tilgang gir økt forbruk og lovregulering har en begrensende effekt. Dessuten er lovregulering politiets inngang til å ta tak i narkotikaproblemet, og et frislipp vil gi oss mindre kontroll, sier Anette Gultvedt til VG.

Einar Aas, leder for organisert kriminalitet i Oslo, mener Stensrud er verdt å lytte til.

– Det er en kontroversiell og spenstig uttalelse fra en gammel ringrev. Stensrud er ingen «hvem som helst», og han er verdt å lytte til, sier Aas til VG.

Han er enig i at situasjonen er håpløs for tunge rusmisbrukere, og at nytenkning trengs, men han er likevel uenig i konklusjonen.

– Jeg har tro på behandling, ikke legalisering. Problemet er ikke loven, men mangel på behandlingstilbud, sier politiinspektøren til VG.