Løsning i staten

Løsning i staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Rammen for årets mellomoppgjør er på om lag 2,4 prosent.
- 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde vi reallønnsvekst. Det har vi nå fått, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn antatt, sier Aaslestad.

- Unio har også fått et resultat med en fordeling mellom sentral og lokal pott og prosentvise generelle tillegg som vi er forøyd med, legger han til.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem i staten.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Økonomiske elementer:

• Rammen for oppgjøret er om lag 2,4 prosent

• Fordelingen mellom sentral og lokal pott er henholdsvis 35% og 65%, med virkningsdato fra henholdsvis 1. mai og 1. juli

• Det gis generelle prosentvise tillegg sentralt

• A-tabellen består