Gode medlem i Politiets Fellesforbund

Gode medlem i Politiets Fellesforbund

Angående Sykkel-VM i Bergen.

Det har kommet mange henvendelser til våre tillitsvalgte lokalt og hit sentralt angående Sykkel VM.

De fleste henvendelsene går på vilkårene, og derfor ønsker jeg å informere deg om disse for blant annet å unngå misforståelser.

Vilkårene

  • Du opprettholder din ordinære lønn
  • Minus bortfallet av turnustillegget du måtte ha for 3-delt turnus (dere blir omlagt til hovedsakelig dagtid)
  • Dere får 2 000 for hele oppholdet som skal kompensere for bortfall av turnustillegg (se punktet over)
  • Måltider blir besørget – da er det ikke anledning til å skrive kostgodtgjørelse
  • Overtidsbetaling for arbeid ut over ordinær arbeidsplan blir som hjemme
  • Arbeidsgivers siste avtaletilbud gjelder for de som blir innkvartert
  • Mannskaper som bor og jobber i Bergen og ikke blir innkvartert faller utenfor vilkårene

Forhandlingene

Det ble ikke oppnådd enighet i forhandlingene om en avtale mellom Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene.

Det er beklagelig og dere kan lese mine kommentarer på vegne av PF på pf.no, Politiforum samt en rekke andre steder.

Avslutningsvis

Forhandlingene er avsluttet. Partene kom ikke til enighet, da det var for stor avstand mellom partene.

 

Mvh
Sigve Bolstad
Forbundsleder PF