– En vanskelig situasjon kan bli enda verre

– En vanskelig situasjon kan bli enda verre

Sentralarresten i Innlandet skal legges til Hamar. Tillitsvalgt i politiet frykter dette skal gjøre en vanskelig situasjon verre, i landets geografisk største politidistrikt.

– Det er knappe ressurser til beredskap, og den kan ikke svekkes ytterligere ved å bemanne arresten i Gjøvik og på Lillehammer, selv om disse fortsatt kan benyttes. Det vil være alvorlig for polititjenesten og beredskapen, sier nestleder i Politiets Fellesforbund Innlandet, Finn Arne Hvalbye til Oppland Arbeiderblad.

Han forteller om en bekymring blant tillitsvalgte og ansatte i politidistriktet når det gjelder omorganiseringen som pågår som følge av politireformen.

Distrikt på størrelse med Kroatia

1276 personer var innom de forskjellige arrestene i Innlandet i løpet av fjoråret, og i gamle Vestoppland politidistrikt var omtrent 250 personer innom arresten i fjor. Å kjøre alle disse til sentralarresten på Hamar vil ta svært mye tid og ressurser.

Hvalbye påpeker overfor Oppland Arbeiderblad at Innlandet er landets største politidistrikt når det gjelder geografi, og faktisk nesten på størrelse med et land som Kroatia.

– Ikke glem at vi også skal ivareta befolkningen i Glåmdalen, Østerdalen, Gudbrandsdalen, Valdres, Hadeland og så videre. Det snakkes om at politiet har fått tilført ressurser, men det har vi ikke sett noe til, sier Hvalbye til avisa.

Må få tilstrekkelig med ressurser

Hvalstad mener politikerne må komme på banen og gi tilstrekkelig med ressurser til den nye reformen.

– Mye er bra, som for eksempel profesjonaliseringen av roller og utviklingen innen IKT, men til sjuende og sist blir det allikevel et ressursspørsmål. Nærpolitireformen er politisk bestemt, og tidvis ned på et detaljnivå, derfor må også politikerne komme på banen og følge opp med å gi politiet tilstrekkelig med ressurser for å utøve en forsvarlig polititjeneste, sier Hvalby til Oppland Arbeiderblad.

Politimesteren vil ikke spekulere

Politimester Johan Brekke i Innlandet, sier til Oppland Arbeiderblad at vakt- og patruljetjeneste er den største utfordringen man har i Innlandet, men han vil likevel ikke synse om hvor mye arbeidstid som vil gå med til transport tur/retur Hamar.

– Operasjonssentralen på Hamar vil ha et overordnet ansvar for hvordan dette skal styres. Vi ser på en løsning der patruljer møtes og hjelper hverandre med transporten. Det vil også være en tilgjengelig bil ved arresten på Hamar som tidvis kan avlaste patruljene, sier Brekke til Oppland Arbeiderblad.

Han sier at det var stram økonomi i fjor, og at de foreløpig ikke vet hvordan budsjettet vil se ut for 2017, men at bemanning forhåpentlig vil stå sentralt.