Lover jobb til alle nyutdannede fra PHS

Lover jobb til alle nyutdannede fra PHS

Men man er fortsatt lang unna lovnaden om to politifolk per 1000 innbygger.

– 51 prosent fra fjorårets kull har fått jobb, og av dem er det kun 17 prosent som har en fast stilling i politiet, sier leder for PF studentene, Elisa Hugvik, til NRK Her og nå.

Denne virkeligheten står i sterk kontrast til hva som ble lovet i 2013 da FrP-leder Siv Jensen gikk til valg blant annet på jobbgaranti for studentene.

Det ble sagt den gang at alle studenter som besto PHS hadde krav på jobb i politiet, og at politidistriktene selvsagt skulle få tilført midler slik at det ble gjennomførbart.

Forplikter seg til å få politistudenter i jobb

– Vi skal nå legge opp til en forpliktende plan der alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 skal få jobb før 1. juni 2017, og det er en fopliktende plan som alle politidistrikt skal følge, sier justisminsister Per-Willy Amundsen til NRK Her og nå.

For å kunne gjennomføre dette vil politidistriktene få styrket driftsmidlene med 295 millioner kroner – de samme pengene som ble lovet på statsbudsjettet i 2016. Dette fremkommer i et tildelingsbrev som har blitt send til Politidirektoratet, skriver justisministeren i en mail til Politiforum.

I brevet står det også at direktoratet utarbeider forpliktende plan for at alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og som fortsatt står uten jobb i etaten, skal tilsettes innen 1.6.2017, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen i 2017.

Politiutdanning er «ferskvare»

Hugvik sier at disse lovnadene er godt nytt, særlig med tanke på at de som gikk ut i fjor har mistet sine godkjenninger og at disse må fornyes. Uten en ansettelseslovnad ville man risikert at de over 300 arbeidsledige politifolkene som ble utdannet i fjor hadde blitt utkonkurrert av de 720 nye politifolkene fra 2017.

Må opprettholde inntak ved Politihøgskolen

Innen 2020 skal det være to politifolk per 1000 innbygger, et mål som ikke stemmer med virkeligheten skal man tro forskergruppen Politireform ved PHS.

De skriver i et innlegg i Politiforum at Norge nå har en politidekning på 1,7 ansatte i politistillinger per 1000 innbyggere (1.8 om en regner med de som arbeider i PST), og at man tidligst kan nå målet i 2021 dersom man opprettholder samme studentantall som i dag, sørger for budsjettmidler til nye hjemler for nyutdannete, og ansetter folk i disse hjemlene.

Det er foreslått å begrense inntaket studenter ved Politihøgskolen, noe som vil gjøre det vanskelig å nå det uttaltet målet om to politifolk per 1000 innbygger.