Nesten 300 millioner til drift

Nesten 300 millioner til drift

Torsdag sendte Justisministeren et tildelingsbrev til Politidirektoratet der det fremgår at potten på nesten 300 millioner kroner, som politiet fikk i statsbudsjettet i oktober, skal gå inn i driftsbudsjettene i distriktene.

– Det er gledelig at justisministeren nå bekrefter at disse ekstra millionene, som ble gitt via statsbudsjettet i høst, skal gå direkte til politidistriktene. Politidistriktene har lenge slitt med svært stramme budsjetter, og at det nå presiseres overfor Politidirektoratet at pengene skal gå til distriktene er viktig. Det er ute i Politi-Norge samfunnsoppdraget skal løses, ikke i Politidirektoratet, sier Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Stort økonomisk etterslep

Det er et stor økonomisk etterslep på investeringer i etaten, samtidig som store prosjekter skal gjennomføres, som politireformen, nytt IKT-system og nytt beredskapssenter.

– Det er viktig å få på plass systemer og utstyr som gjør at norsk politi blir godt nok rustet i framtida, men politiets driftsbudsjett må være førsteprioritet slik at norsk politi kan ivareta samfunnsoppdraget på en god måte, sier Bolstad.

Nødvendige midler

I følge NTB sendte justisministeren torsdag brev til Politidirektoratet, etter at Politidirektoratet offentliggjorde tall som viste at kun halvparten av de som gikk ut av politihøgskolen i fjor har fått jobb.

– Nesten 300 millioner ekstra til politidistriktene vil ha en stor betydning. Dette er helt nødvendig for at politidistriktene skal kunne nå målene med den nye politireformen. Politidistriktene har lenge slitt med stramme budsjetter, og for å prioritere hovedoppgavene som regjeringen har definert for politiet har de måtte la ledige stillinger stå tomme fremfor å ansette, nå kan de få på plass de ressursene som trengs for å få et reelt nærpoliti, sier Bolstad.

Lover jobb til alle innen sommeren

Nå krever justisministeren at alle dagens arbeidsledige politistudenter skal få jobb innen sommeren. I en e-post til NTB skriver Amundsen at POD må utarbeide en forpliktende plan slik at alle de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og som fortsatt står uten jobb i etaten, får ansettelse innen juni i år. POD må også lage en plan for tilsetting av politistudentene som blir ferdig utdannet i år.

– Tallene fra Politidirektoratet som ble lagt frem i går viser at kun halvparten av studentene som fikk eksamen i fjor har fått jobb. Vi kan ikke utdanne politifolk til arbeidsledighet. At Politidirektoratet nå må legge en plan for å få de politiutdannede ut i jobb er flott, sier Bolstad.