Politihøgskolen i trivselstoppen

Politihøgskolen i trivselstoppen
PF studentenes styre fortsetter å jobbe for fornøyde politistudenter(Foto: Privat)

– Riktig valg av yrke og godt skolemiljø er årsaken til høy score, sier PF studentleder Elisa Hugvik.

Lederen for PF studentene, Elisa Hugvik, mener noe av grunnen for høy trivselscore er at studentene ved PHS er fornøyde med å ha valgt riktig yrkestudie, og at de har et godt miljø på skolen.

– UiO har campus på flere steder uavhengig av studietilbud, men vi har lukkede campus rundt om i landet bare for politistudenter. Det gjør at man blir kjent med studentene på hele skolen, og det tror jeg er grunnen til at vi har et så sammensveiset miljø, sier hun til studentavisen Universitas.

Høy score tross utrygg fremtid

Politihøgskolen har gjort det bra på samme undersøkelse tidligere, til tross for at studentene de siste årene har hatt en uforutsigbar jobbfremtid etter endte studier.

– Vi regner med at vi topper listen etter at ansettelseslovnaden har blitt gjennomført, sier Hugvik.

Godt plassert blant «Topp 3»

Politihøgskolen havnet på tredjeplass i undersøkelsen, som ble utført av Studiebarometeret. Studenter har svart på hvor enige de er i utsagnet «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» på en skala fra en til fem.