Politikere er i utakt med folket

Politikere er i utakt med folket

Det blir større avstand mellom det offentlige og befolkningen. Det var konklusjonen etter konferansen om de store statlige reformene på Gardermoen mandag 6. februar.

Politiets Fellesforbund, Fagforbundet og Lokalsamfunnsforeningen arrangerte mandag en konferanse på Gardermoen der de store statlige reformene ble gjennomgått og diskutert.

Politireformen, Nav-reformen og kommune- og regionreform er alle store omlegginger som skal gi bedre tjenester og nærmere knytning til publikum. Men på Gardermoen var det unison enighet om at det er det motsatte som skjer, det blir sentralisering og større avstand mellom de offentlige tjenestene og folk flest.

Mobilt er ikke det samme som nært

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund var klar på at forbundet har vært positive til politireformen i utgangspunktet, men at man nå for alvor begynner å tvile på om dette går rett vei. Politireformen legger opp til å legge ned 119 politikontor.

- Hvordan skal politiet greie å være mer til stede ved å være på færre steder, spurte forbundsleder Sigve Bolstad retorisk i sitt innlegg under temaet politireformen. Og avslørte samtidig at han ikke tror på Politidirektoratets løsning, nemlig å erstatte disse kontorene med politifolk som sitter i politibiler og kjører ut til publikum.

 

Bolstad om lokal forankring og politiutdannede uten jobb

--