Senterpartiet vil gjenåpne lensmannskontor

Senterpartiet vil gjenåpne lensmannskontor
Jenny KlingeBernt Sønvisen

Hvis Senterpartiet kommer i regjering til høsten åpner de opp for å gjenåpne lensmannskontor som er blitt nedlagt mot kommunestyrets vilje.

Beregninger Senterpartiet har gjort viser at rundt 50 av lensmannskontorene, som er besluttet lagt ned i den nye politireformen, legges ned i strid med hva kommunen selv har ønsket, skriver NTB.

– Strukturendringer skal være resultat av gode lokale prosesser og lokal enighet, og vi kan støtte sammenslåinger av lensmannskontorer der to eller flere kommuner går sammen om dette. Men det innebærer også at det er rett å gjenåpne lensmannskontorer som har blitt nedlagt i strid med hva kommunestyrene har gått inn for, sier Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne for Senterpartiets til NTB.

– Å tro politibygg gir trygghet er naivt

Hårek Elvenes fra Høyre reagerer på at Senterpartiet vil gjenåpne nedlagte kontorer, og hevder partiet svikter innbyggernes trygghet med denne tilnærmingen. Han viser til den såkalte politianalysen, der det heter at dagens tjenestestruktur er et "reelt hinder for politiets mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og å tilby gode polititjenester lokalt".

– Politireformen er et svar på Distrikts-Norges behov for et tilstedeværende politi. Å tro at politibygg i seg selv gir trygghet er naivt. Senterpartiet vil sette utviklingen i revers. Det nytter ikke med politikontorer med en håndfull politifolk og med svært begrensede åpningstider, sier Elvenes til NTB.

Vil ha reformen behandlet på nytt

Senterpartiet har fremmet et representantforslag for Stortinget om at politireformen bør opp til ny behandling. Justiskomiteen skal avgi innstilling til forslaget innen 7. mars.

– Vi mener det er feil å overlate avgjørelsene om politireformen til Politidirektoratet. Politidirektoratet har heller ikke fulgt opp føringene som stortingsflertallet faktisk la for bedre lokale prosesser og innholdet i de gjenværende lensmannskontorene, sier Klinge til NTB.