Tilbake på skolebenken

Tilbake på skolebenken
Forbundsleder Sigve Bolstad og forbundsekretær Liv Ova Graham sammen med prosjektleder School of Management HiOA, Kristi Agerup.

31 av PFs topptillitsvalgte har nå status som deltidsstudenter.

 – Samarbeidet med HiOA har vært tett og svært godt, og studiet bærer preg av å være skreddersydd til våre tillitsvalgte i PF, forteller forbundsekretær og kurs- og opplæringsansvarlig, Liv Ova Graham.

Politireform og endring fordrer ny kompetanse og kunnskap

Utdanningen er på 15 studiepoeng på masternivå, og vil være et deltidsstudium med fire samlinger over et studieår.

– Dette vil gi faglig påfyll og god balast til våre tillitsvalgte slik at de er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, poengterer Graham.

Studiet «Ledelse og organisasjonsutvikling for Politiets Fellesforbund» er et samarbeid mellom PF og School of Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Studiet skal styrke deltakernes kompetanse på endringsprosesser, omstillingsarbeid, organisasjon og ledelse – noe som er uhyre viktig med tanke på de store endringsprosessene som pågår, og Politireformen som utrulles i etaten i disse dager,

Med forbundslederen på første rad

Forbundsleder Sigve Bolstad deltar selv som student og han synes HiOA gjorde et meget godt første inntrykk og ser frem til fortsettelsen videre.

– Studiet vil styrke og gjøre våre tillitsvalgte tryggere i deres jobb til det beste for medlemmene til PF, sier han.

Han er veldig fornøyd med at PF får til et slik viktig tilbud til topptillitsvalgte og understreker at pensumet er svært tidsriktig.