Politiets Fellesforbund kårer «Årets Leder»

Politiets Fellesforbund kårer «Årets Leder»

Og nå kan du nominere den du synes fortjener prisen!

– Det er krevende å være den som skal lose politiet gjennom den omstillings- og reformperioden vi står midt i, så at det er mange dyktige ledere i politietaten er det ingen tvil om, sier leder i PF Politilederne, Lars Reiersen.

Og det er nettopp disse han og Politiets Fellesforbund ønsker å rette søkelyset mot når de skal kåre «Årets Leder» i politiet.

Målgruppe: Alle ledere i politiet

Formålet med prisen er å fremme godt lederskap på alle nivåer i etaten.

Politidistriktene og særorganene nominerer sine kandidater og så vil vinneren kåres på årets Lederkongress i Trondheim i september.

Alle i lederstillinger kan nomineres, uavhengig av faglig bakgrunn, sivile, juristledere eller politiledere.

Hvordan nominerer jeg min kandidat?

Send en mail til aretsleder@pf.no der du forteller hvem kandidaten er og hvorfor du synes han/hun fortjener prisen.

Beskriv hvordan kandidaten oppfyller kriteriene og send inn mailen til juryen.

Alle kan nominere, men det vil selvsagt være sterkere hvis flere står bak nominasjonen!

Kriterier for årets leder i politiet

 • Setter klar mål for politiarbeidet, har god gjennomføringskraft, og som legger til rette for og utvikler et godt fagmiljø
 • Evner å inspirere og motivere sine medarbeidere
 • Er en god rollemodell for sine ansatte, og skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte
 • Fremstår med høy faglig og etisk standard, med stor grad av integritet og åpenhet
 • Har gode samarbeidsevner, og setter publikum i fokus
 • Er en kreativ og nytenkende person som skaper gode resultater

Jury med høy lederfaglig kompetanse

PFPL-leder Reiersen har satt sammen en faglig god jury som skal vurdere de innsendte bidragene, og som får den vanskelige oppgaven det er å velge ut den som kåres til «Årets Leder» i september.

Jurymedlemmene er som følger:

 • Terje Nybøe, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet
 • Linda Lai, professor i ledelse, BI
 • Grete Metlid, politiinspektør, Oslo pd
 • John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll
 • Rune Glomseth, Politihøgskolen
 • Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo
 • Sigve Bolstad, forbundsleder PF
 • Benedicte Bjørnland, leder PST