Dokumenter til landsmøtet

Dokumenter til landsmøtet

Saksdokumentene til landsmøtet på Lillehammer 21. til 23. november begynner å bli klare.

Vi legger ut at alle landsmøtedokumentene, foruten regnskap og ramme- og langtidsbudsjett, etterhvert som de blir klare. Er du deltager på landsmøtet, så vil du motta alle dokumentene på e-post innen to uker før oppstart av møtet.

Saksliste

1. Åpning

2. Konstituering

3. Interne saker
    3.1 Årsmelding
    3.2 Regnskap
          3.2.1 Regnskap pr. 31.12.2016
          3.2.2 Regnskap pr. 31.08.2017
    3.3 Organisasjonsutvikling i PF
          3.3.1 Regnskapsføring i PFs lokallag
          3.3.2 Retningslinjer for valgkomiteen
          3.3.3 Landsmøtefrekvens i PF
    3.4 Sak fra Kripos: Forslag til endring av forbundsstyrets sammensetning
    3.5 Valg
    3.6 Vedtekter
    3.7 Hederstegn
    3.8 Strategisk program 2018 – 2021
          Vedlegg
    3.9 Ramme- og langtidsbudsjett

4. Lønn
    4.1 Lønn

5. Arbeidsvilkår
    5.1 Arbeidsvilkår
    5.2 Sak fra Oslo Politiforening: Vern av politiansatte ved yrkesskade
    5.3 Sak fra PF Vest: Innsyn i ansattes personalmapper og andre dokumenter lagret hos arbeidsgiver

6. Samfunnsansvar
    6.1 Samfunnsansvar

7. Avslutning