Høyre: - Politiet blir budsjettvinner også i fremtiden

Høyre: - Politiet blir budsjettvinner også i fremtiden

Politiets Fellesforbund møtte torsdag justisfraksjonen til Høyre på Stortinget for å forsøke å få bevilget mer penger til hverdagsberedskap i politidistriktene.

Forbundets budskap i alle møter med de politiske partiene har vært å sette fokus på behovet for mer penger gjennom statsbudsjettet for 2018. Politistudentene som går ut av skolen i 2018 må sikres jobb, og bemanningen i distriktene må styrkes. I tillegg må det satses mer på etterforskere, mener Politiets Fellesforbund.

Valgløftene som forsvant

I valgkampen kom det mange fagre løfter fra politikerne. Høyre lovet blant annet 700 millioner kroner til nye 551 nye politibiler, 640 millioner ekstra til oppdatering av utdaterte datasystemer for hele perioden, i tillegg til å i snitt bruke en halv milliard kroner årlig på IKT-investeringer i politiet, samt 1500 flere ansatte i politiet. Skuffelsen var derfor stor da ingen av lovnadene ble innfridd på forslag til statsbudsjettet for 2018.

– Vi er i gang med å styrke politiet ytterligere, men vi må nesten få hele stortingsperioden til å kunne kvittere tilbake igjen, sier justispolitisk talsmann for Høyre, Peter Frølich.

På spørsmål fra Politiets Fellesforbund om det betyr at løftene vil innfris i løpet av fireårsperioden svarer han:

– Politiet har vært budsjettvinner i mange år, så lenge vi har styrt, og de kommer til å være budsjettvinner også i fremtiden. Så vi skal få betydelig politikraft ut av de midlene som skal komme til politiet.

Mener de har styrket handlingsrommet

Politiets Fellesforbund er svært bekymret for politidistriktene og deres budsjettsituasjon i 2018. Mange av distriktene går i dag med et stort overforbruk, noe som betyr at det er for lite penger. Dette underskuddet vil de dra med seg inn i 2018-budsjettet. Også Menonrapporten om pengebruken i politiet, som ble presentert i mai, slo fast at handlingsrommet i politidistriktene hadde blitt redusert med rundt 400 millioner kroner. Men dette er Frølich uenig i.

– Derom strides jo de lærde, for vi vil jo hevde at det økonomisk handlingsrommet for distriktene ble markant løftet både i forfjor og i fjor, og at vi styrker det ytterligere. Så får vi krangle om historieskrivingen der. Men jeg tror at når vi skriver 2020 - 2021 så vil vi se at norsk politi alt i alt er betydelig styrket, at vi forhåpentligvis, bank i bordet, har nådd målet om to per 1000 innbygger, og at innbyggerne vil oppleve et mer slagkraftig og nærværende politi, sier Frølich.

Mindre øremerking vil hjelpe

Slik Politiets Fellesforbund ser på budsjettsituasjonen for 2018, om forslag til statsbudsjett blir gjeldende vil det kunne bli nedbemanning i norsk politi i 2018. Frølich mener likevel at politimesterne skal kunne bruke de midlene de får på en fornuftig måte.

– Politiet har ganske bra økonomisk handlingsrom, men så har det vært mye øremerking også videre tidligere i år. Det som er nytt i år er at vi ikke øremerker like mye som vi har gjort tidligere. Jeg har tillit til at politimesterne kan bruke sitt økonomiske handlingsrom til å bruke pengene mer slik som de ønsker, utfra sine politifaglige behov, sier han.

Den spissede beredskapen går ikke på bekostning av noe

Størsteparten av justisbudsjettet for 2018 er planlagt å gå til nytt beredskapssenter og økt helikopterkapasitet. Frølich sier partiet har sett at det vil bli nødvendig å satse på den spisse beredskapen i noen år fremover, men benekter at dette vil gå på bekostning av hverdagsberedskapen og nærpolitireformen.

– Vi har vært opptatt av å få på plass et beredskapssenter og økt politihelikopterkapasitet. Nå skjer det, og det kommer jeg aldri til å unnskylde i noen retning. Det er på høy tid og kanskje til og med på overtid. Jeg er heller ikke enig i den beskrivelsen om at det går på bekostning av noe. Det er klart at det er ikke en Sareptas krukke, det er ikke uendelig med midler. Disse løftene må tas på et tidspunkt, og jeg mener det er veldig viktig for nasjonens sikkerhet og beredskap at det gjøres nå, og det er ikke en dag for tidlig, sier Frølich.

Politiets Fellesforbund har nå møtt alle de politiske partienes justisfraksjoner, bortsett fra Frp. Dette møtet vil forhåpentlig gjennomføres i løpet av november.