Vil ha ubevæpnet politi

Vil ha ubevæpnet politi
Foto: Politiforum

– Politiets Fellesforbund synes det er beklagelig at Politidirektoratet vil fortsette å ha et ubevæpnet politi, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politidirektoratet leverte i dag sitt høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet. Direktoratet foreslår to endringer: områdebevæpning og lavere terskel for oppdragsbevæpning.

– Det er et skritt i riktig retning og vi ser at Politidirektoratet erkjenner at det faktisk er et behov. Men Politiets Fellesforbund ønsker generell bevæpning av politiet i hele landet. Vi vet aldri hvor det skjer en akutt hendelse og hvor behovet for våpen oppstår. Folket i Norge skal ha lik beskyttelse, sier Bolstad.

Han avviser argumentet om at generell bevæpning automatisk fører til unødvendig skytevåpenbruk.

– Statistikk viser at politiet faktisk trakk våpen sjeldnere i perioden med generell bevæpning fra 2014 til 2016 enn hva politiet har gjort hittil i år, sier forbundslederen.

PST, som ønsker generell bevæpning, påpeker blant annet i sitt høringssvar at trenden er angrep mot ubeskyttet mål.

– Det vi frykter med områdebevæpning er at terrorister og andre kriminelle vil oppsøke andre mål som er ubevæpnet, sier Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund leverte sitt høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet i begynnelsen av november. Der retter forbundet kritikk mot arbeidet som ble lagt ned av bevæpningsutvalget.

– Vi er skuffet over rapporten bevæpningsutvalget har levert, og mener rapporten ikke svarer opp mandatet i forhold til å evaluere perioden med permanent bevæpning. Rapporten evaluerer heller ikke ordningen med fremskutt lagring av skytevåpen. Når ingen av disse faktorene er vurdert skikkelig, finnes det heller ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi anbefalinger om andre bevæpningsordninger, sier forbundslederen.

Han påpeker at generell bevæpning er viktig både for befolkningens sikkerhet og egensikkerheten til norsk politi.

– Vi er opptatt av at våre dyktige tjenestemenn- og kvinner må ha de nødvendig verktøy tilgjengelig for å løse samfunnsoppdraget. Kravene til responstid i dramatiske situasjoner gjør behovet for bevæpning mer permanent. Sekunder og minutter «er lik» liv. Skjer det en terrorhendelse i Norge, så vil ikke responstiden kunne være tilstrekkelig. Utviklingen viser at bevæpnet gatepoliti evner å skadebegrense og stanse gjerningspersoner før de dreper flere, sier Bolstad.