Vi søker nye medarbeidere

Vi søker nye medarbeidere

To ledige stillinger i på forbundskontoret i Oslo. Vi søker en politisk rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver.

Vi søker politisk rådgiver

Vi søker en person med god kompetanse om politiske prosesser og erfaring med politisk påvirkning/ lobbyvirksomhet. Vedkommende som ansettes vil bli sentral i utviklingen av vår politiske virksomhet og vil ha mulighet til å forme stillingen i tråd med PFs behov.

Stillingen er plassert ved politisk seksjon hvor det er ni valgte forbundssekretærer, forhandlingssjef og to fast ansatte. Seksjonen er organisert i tre selvstyrte team.

Les mer om stillingen her

Vi søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

Vi er på jakt etter en initiativrik og kreativ person som vil være med på å videreutvikle og gjennomføre den interne og eksterne kommunikasjonen til Politiets Fellesforbund.

Forbundskontoret er organisert i selvstendige team, og du vil ha ansvaret for kommunikasjonsteamet, som består av én kommunikasjonsrådgiver og én digital rådgiver/webredaktør.

Teamlederrollen innebærer blant annet det faglige ansvaret for teamet. Det er ikke knyttet personalansvar til rollen.

Vi søker en engasjert og dyktig kommunikasjonsrådgiver med noen års erfaring bak seg. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og kan motivere og inspirere medarbeidere på forbundskontoret

Les mer om stillingen her