Politihøgskoleavslutning

Hvorfor melde deg inn hos Politiets Fellesforbund?

  • det største fagforeningsfellesskapet i politi- og lensmannsetaten med over 16 200 medlemmer

  • aktiv påvirker på flere nivå

  • økonomisk støtte til juridisk bistand

  • gunstige forsikringsordninger

  • gode merkantile avtaler

  • Politiforum, du får tilsendt fagtidsskriftet 11 ganger i året

Vi håper at du vil bli medlem av Politiets Fellesforbund og ta del i fellesskapet.