Politibil innsatsleder

Samfunns- og kriminalitetsutviklingen stiller store krav til politiet. Det er nødvendig at politiet er dynamiske og omstillingsdyktige, slik at etaten evner å endres i takt med utviklingen. Politiets Fellesforbund vil være med å påvirke dette til det beste for befolkningen og vil ha hovedfokus på politiets tilgjengelighet, kompetanse og politikraft. Vi vil ha et lokalt forankret politi, med en god hverdagsberedskap, som er til stede der folk bor og oppholder seg.


Siste nytt om tema