Politiets Fellesforbund opptatt av å sikre et lokalt forankret politi, som har god hverdagsberedskap og som er i stand til å gi publikum den hjelpen de har behov for der de bor og oppholder seg. Det må være tilstrekkelige ressurser og bemanning slik at politiet kan fylle den rollen og utføre de oppgavene som samfunnet ønsker.