ATB

Politiets Fellesforbund sin viktigste sak er medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Vi skal arbeide for at medlemmene får en lønnsutvikling og en verdsetting som står i forhold til det samfunnsansvar politiet har og den rolle, oppgaver, risiko, belastninger, kompetanse, psykiske og fysiske krav og kompleksitet politirollen inneholder til enhver tid.


Siste nytt om tema