Arkiv

Politiets Fellesforbund jobber hele tiden for å bli en bedre fagorganisasjon for alle ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Vi er opptatt av både det enkelte medlem og de store overordnede politiske sakene, og satser derfor på sterke lokallag og en sterk sentralorganisasjon.