Støtte til juridisk bistand

Politiets Fellesforbund bruker i underkant av to millioner kroner årlig på juridisk bistand til medlemmene.

Som medlem av Politiets Fellesforbund kan du søke om juridisk bistand i saker som skjer i ditt arbeidsforhold.

Hvordan går du frem?

Søknad om juridisk bistand i saker om tjenestehandlinger eller disiplinære saker behandles av lokallaget.

De øvrige saker som yrkesskader, arbeidsrettslige spørsmål eller søknader om utvidet bistand i saker om tjenestehandlinger eller disiplinære forhold, behandles av forbundskontoret.

Ønsker du mer informasjon? Se retningslinjene i høyre marg.

Det nye søknadskjemaet for juridisk bistand vil bli publisert så fort det er ferdig.