Kurs- og møtekalender

Nedenfor følger en oversikt over alle kursene som er planlagt så langt i 2017.


Ønsker du å delta på noen av kursene, må du melde deg på via Min Side. Der vil du finne kursene som er åpnet for påmelding, tidspunkter, målgruppe og hvor møtet/kurset finner sted.

Nytt av året er samarbeidet med HiOA, flere fagdager innen ulike temaer, og et lønn- og tariffkurs for forhandlingsledere og medlem av forhandlingsutvalg.

De fleste sentrale aktiviteter er nå på plass.

Januar

Forbundstyremøte (PF)

Mandag 9. - Tirsdag 10.

Lokallagsledersamling (PF)

(Lokallagsledere og forbundsstyret)

Tirsdag 10. - Torsdag 12.

Styremøte og Tariffseminar/pensjon (UNIO)

Torsdag 19. - Fredag 20.

Fagdager: Rett, plikt, styringsrett (PF)

(2 fra hvert lokallag)

Onsdag 25. - Torsdag 26.

 

Februar

Regnskapskurs HiOA (PF)

Tirsdag 7.

Forelesning HiOA (HiOA)

Tirsdag 7. - Torsdag 9.

Styreseminar/Styremøte (UNIO)

Tirsdag 14. - Onsdag 15.

Forbundsstyremøte (PF)

Møllergata 39, Oslo

27/2 starter kl: 11.00 – 17.00

28/2 starter kl: 08.30 – 12.00

 

Mars

Fagdager: ATB – Listedrøfting/arbeidsplaner og planlegging (PF)

(2 fra hvert lokallag)

Onsdag 1. - Torsdag 2.

Inntektspolitisk konferanse (UNIO)

Mandag 6.

Likestillingspolitisk frokostseminar (UNIO)

Onsdag 8.

Basiskurs (PF)

Mandag 13. - Fredag 17.

Lønn og tariffkurs (PF)

Mandag 13. - Fredag 17.

Medlemsregisterkurs (PF)

Mandag 13. - Fredag 17.

Styremøte (UNIO)

Tirsdag 14.

Lokallagsledersamling (PF)

(Lokallagsleder, nestleder og forbundsstyret)

Mandag 20. - Onsdag 22.

Forbundsstyremøte (PF)

Onsdag 22. - Torsdag 23.

Ansettelsesrådskurs (PF)

Tirsdag 28 - Torsdag 30.

 

April

Konferanse for høyere utdanning og forskning (UNIO)

Scandic Holmenkollen Park

Onsdag 5. - Torsdag 6.

Forelesning HiOA (HiOA)

Onsdag 5. - Torsdag 6.

Forbundsstyremøte (PF)

Tirsdag 18.

Styremøte (UNIO)

Onsdag 19.

Fagdag: Budsjett (PF)

Onsdag 19.

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte/ledelse (Oslo) (PF)

Tirsdag 25. - Torsdag 27.

 

Mai

Kurs i politisk påvirkning/mediekontakt (PF)

Onsdag 3. - Torsdag 4.

Forbundsstyremøte (PF)

Mandag 8. - Tirsdag 9.

Styremøte (UNIO)

Torsdag 11.

Fagdag: Pensjon (PF)

Mandag 15.

Basiskurs PFPL (PF)

Mandag 22. - Onsdag 24.

Mandag Regnskapskurs for kasserer (PF)

Mandag 22. - Tirsdag 23.

Samling for sivile kontaktpersoner (PF)

Tirsdag 23. - Onsdag 24.

 

Juni

Lokallagsledersamling (PF)

(Lokallagsleder, forbundsstyret og forbundssekretærer)

Mandag 12. - Onsdag 14.

Forbundsstyremøte (PF)

Onsdag 14. - Torsdag 15.

Styremøte (UNIO)

Tirsdag 20.

 

August

Lønn og tariff 2: Forhandlinger, kommunikasjon og dialog (PF)

(Forhandlingsleder + 1 medlem av forhandlingsutvalg)

Tirsdag 15. - Torsdag 17.

Styremøte (UNIO)

Tirsdag 22.

Forbundsstyremøte (PF)

Torsdag 24.

Internseminar forbundskontoret (PF)

Tirsdag 29. - Torsdag 31.

 

September

Forelesning HiOA (HiOA)

Tirsdag 5. - Torsdag 7.

Forbundsstyremøte (PF)

Tirsdag 12.

Lokallagsledersamling (PF)

Onsdag 13.

Fagdag: Arbeidsrett/avtalerett (PF)

(To fra hvert lokallag)

Torsdag 14.

Regnskapskurs (PF)

Mandag 18.

Lederkongress PFPL (PF)

Mandag 18. - Onsdag 20.

Samling for likestillings og mangfoldskontakter (PF)

Onsdag 20. - Fredag 22.

Styreseminar/Styremøte (UNIO)

Torsdag 21. - Fredag 22.

Basiskurs (PF)

Mandag 25. - Fredag 29.

 

Oktober

Samling sivile kontaktpersoner (PF)

Tirsdag 10. - Torsdag 12.

Styremøte (UNIO)

Tirsdag 17.

Forbundsstyremøte (PF)

Onsdag 18. - Torsdag 19.

Lokallagsledersamling (PF)

(Lokallagsledere, nestleder og forbundsstyret)

Tirsdag 24. - Torsdag 26.

Lønn og tariffkurs (PF)

Mandag 30. - Tirsdag 31.

 

November

Lønn og tariffkurs (PF)

Onsdag 1. - Fredag 3.

Forelesning HiOA (HiOA)

Tirsdag 7. - Onsdag 8.

Basiskurs PFPL (PF)

Tirsdag 14. – Torsdag 16.

Styremøte (UNIO)

Tirsdag 14.

Landsmøte (PF)

Tirsdag 21. - Torsdag 23.

 

Desember

Representantskap/Unio konferanse (UNIO)

Tirsdag 5. - Onsdag 6.

Regnskapskurs for kasserere (PF)

Tirsdag 5. - Onsdag 6.

Forbundsstyremøte (PF)

Onsdag 13. - Torsdag 14.

Styremøte (PF)

Tirsdag 19.