I denne spalten presenterer vi hver måned en tillitsvalgt eller et medlem i PF som av en eller annen grunn er aktuell akkurat nå.

Vi har en bred og variert medlemsmasse og masse flinke tillitsvalgte – og det er dette ønsker vi å vise frem i denne spalten.

Saken vil hver måned bestå av både en video og et skriftlig intervju. Noen spørsmål vil være faste, mens andre vil variere utfra hvem vi intervjuer og hvorfor vedkommende er aktuelle denne måneden.