10/16 Innbo PLuss 2017

Du kan velge mellom forsikringssummene 1, 2 og 3 millioner kroner på innboforsikringen vår.

Forsikringen er en Super/Pluss-dekning på innboet ditt, og egenandelen er fremdeles kr 2000.

 

Vi har gleden av å melde at vi holder de samme prisene også i år:

   Pris forsikringssum 1 mill 2 mill 3 mill
Sone 1 - Oslo 1 406 1 755 2 110
Sone 2 -

Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog,

Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø
 961 1 200 1 442
Sone 3 - Øvrige kommuner 806 1 003 1 211

 

Er dere flere i familien som bor sammen, er innboet til dere alle dekket av denne forsikringen.

Dere trenger bare én innboforsikring. Men pass på at forsikringssummen er høy nok til å dekke alt.

 

Vinn PF Innbo Pluss-forsikring!

Vi gjentar suksessen og vil også i år betale innboforsikringen for to heldige medlemmer:

En som har forsikringen fra før, og en som kjøper forsikringen etter at dette rundskrivet ble sendt ut. Trekning umiddelbart etter 15. november. Vi kontakter vinnerne direkte. Lykke til!

Har du den innboforsikringen som passer for deg/din husstand?

Da trenger du ikke foreta deg noe. Årsprisen vil automatisk bli trukket av desemberlønnen.

Ønsker du å forandre noe?

For alle forandringer må du kontakte PF Forsikring innen 15. november for at du skal trekkes riktig på desemberlønnen.

Dette gjelder hvis du:

• Ikke er med på PF Innbo Pluss, men ønsker å melde deg inn

• Er med på PF Innbo Pluss, men ønsker annen forsikringssum

• Ønsker å melde deg ut av forsikringen

 

Du kan gjøre endringer selv på www.pf.no på Min side. Velg PF Forsikring. Der finner du liste over de forsikringene du har, og de du kan bestille i tillegg. Der finner du også mer informasjon om

PF Innbo Pluss og vilkårene som gjelder.

 

Du kan også sende e-post til forsikring@pf.no, eller ringe tlf 23 16 31 00 (tast 1 for forsikring).

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jørgen Hellwege

Politisk rådgiver

 

PS: Husk konkurransen! Har du ikke PF Innbo Pluss fra før, kan du vinne den for 2017 ved å melde deg på forsikringen innen 15. november. Vi trekker også en forsikring blant dere som har den fra før.

 

09/16 Fast stilling som regnskapsmedarbeider

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet. Vi organiserer alle grupper og på alle nivå i politiet og har til sammen 16 700 medlemmer.

Forbundskontoret, som ligger sentralt i Oslo sentrum, har 25 medarbeidere. 13 er heltidstillitsvalgte (forbundsleder og forbundssekretærer), 10 er fast ansatte. Vårt medlemsblad Politiforum er samlokalisert med forbundskontoret. I Politiforum er det tre stillinger, en redaktør og to journalister.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet i norsk arbeidsliv. Dette bidrar til at det er stor interesse rundt Politiets Fellesforbund og den politikken forbundet står for.

Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste sak. Politiets Fellesforbund er en organisasjon med både bredde og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets rolle og oppgaver.

 

Følgende oppgaver er tillagt stillingen:

• Regnskap fra A til Å (herunder bokføring, elektronisk bilagshåndtering, fil innlesning, periodisering, remittering og avstemming)

• Reiseregninger, inkludert bistå med oppfølgning og utvikling av det elektroniske reiseregningssystemet

• Oppfølging av kontingent, refusjoner, fakturering og utbetalinger

• Andre administrative oppgaver

 

Krav til deg:

• Økonomisk utdannelse og/eller relevant praksis

• Regnskaps- og tallforståelse

• Ansvarsbevisst og effektiv

• Fleksibel

• Gode samarbeidsevner

• Gode kunnskaper MS Office

• Meget gode kunnskaper i bruk av PC/data som arbeidsverktøy

• Kjennskap til Visma Global en fordel

 

Vi kan tilby:

• Et hyggelig arbeidsmiljø

• Varierte arbeidsoppgaver

• Gode lønns- og arbeidsvilkår

• Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Dersom intern søker blir ansatt, blir det ledig et vikariat med tilsvarende stillingsinnhold. Vikariatet har en varighet til 31.12. 2018.

Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 prosent til pensjonsordning.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med politisk rådgiver Jørgen Hellwege, tlf. 928 96 473 eller generalsekretær Per Erik Ommundsen tlf. 992 87 688

 

Søknad med CV sendes elektronisk til pf@pf.no. Søknadsfrist 15. november. Merk søknaden «Regnskapsmedarbeider».

 

Jørgen Hellwege

Politisk rådgiver

 

08/16 Ledig prosjektstilling som analytiker

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet. Vi organiserer alle grupper og på alle nivå i politiet og har til sammen 16 700 medlemmer.

Forbundskontoret, som ligger sentralt i Oslo sentrum, har 25 medarbeidere. 13 er heltidstillitsvalgte (forbundsleder og forbundssekretærer), 10 er fast ansatte. Vårt medlemsblad Politiforum er samlokalisert med forbundskontoret. I Politiforum er det tre stillinger, en redaktør og to journalister.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet i norsk arbeidsliv. Dette bidrar til at det er stor interesse rundt Politiets Fellesforbund og den politikken forbundet står for.

Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste sak. Politiets Fellesforbund er en organisasjon med både bredde og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets rolle og oppgaver.

 

Vi søker: Analytiker

 Forbundskontoret søker etter en person som kan innhente data og gjennomføre analyser bl.a. på områdene lønn, arbeidstid, politibudsjett, m.m.

 Forbundskontoret er organisert i selvstendige team. Stillingen som analytiker vil bli tilknyttet lønnsteamet, men må påregne å arbeide sammen med de andre teamene ved forbundskontoret.

 

Følgende oppgaver er tillagt stillingen:

• Hente ut data fra offentlige kilder, etatens systemer og forbundets egne systemer

• Analyse av lønnsutvikling og lønnsnivå i etaten

• Analyse av medlemstall/medlemsmassen

• Analyse av hvordan etaten bruker bl.a. unntak og overtid i forbindelse med reforhandling av arbeidstidsbestemmelsene

• Analyse av politibudsjettet

• Utvikle regnearkmodeller og eventuelt datamodeller i andre systemer til bruk lokalt og sentralt i forbundet

• Lage dokumentasjon til bruk lokalt og sentralt i forbundet.

• Sammen med kommunikasjonsenheten gjøre analysene tilgjengelig.

 

Erfaring/egenskaper:

• Formal eller god realkompetanse på områdene statistikk og analyse

• Meget god kompetanse i Excel og/eller Access

• Kunne utvikle enkle program i Excel

• Fordel med kjennskap til statistikkprogram

• Fordel med kompetanse som tillitsvalgt

• Stor gjennomføringsevne

• Gode samarbeidsevner

• Strukturert og effektiv

• Målrettet og selvstendig

• Kreativ/initiativrik

 

Forbundskontoret er i omstilling, stillingen lyses derfor ut som en prosjektstilling/verv. Varighet ut 2018.

Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 prosent til pensjonsordning.

 

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med politisk rådgiver Jørgen Hellwege, tlf. 930 89 730 eller generalsekretær Per Erik Ommundsen tlf 992 87 688

Søknad med CV sendes elektronisk til pf@pf.no. Søknadsfrist 9. november. Merk søknaden «Analytiker».

 

Mvh.

Jørgen Hellwege

Politisk rådgiver

07/16 Valg av landsmøtested

07/16 Valg av landsmøtested

Valg av landsmøtested 2017 og 2018

Valg av landsmøtested 2017

Landsmøtet 2017 skal avholdes i siste del av november 2017

Lokallagene inviteres til å komme med forslag på sted for avvikling av landsmøtet. Oppgaven som medarrangør er spennende og utfordrende. Det er PF som er vertskap for landsmøtet. Planlegging og gjennomføring vil derfor skje i et nært og konstruktiv samarbeid med PF sentralt.

 

Vi stiller følgende krav til at søknaden må inneholde beskrivelse av:

• Forslag til landsmøtested/hotell, samt tilgjengelighet til landsmøtested og hotell for delegater og gjester

• Generelt god standard på hotellrom og konferansesal

• Hotellrom for inntil 240 personer

• Hotellet må ha konferansesal med klasseromsoppsett til minimum 200 personer og plass til ytterligere 40 personer

• Tilgang til tekniske hjelpemidler – både iht gjennomføringen av landsmøteforhandlingene, avvikling av kulturelle innslag og informasjonsopplegg.

• Rammen rundt landsmøte (kultur og underholdning)

• Lokallagets bidrag består i å få på plass et opplegg for sikkerhet under landsmøtet, vi trenger sjåfører, personer som kan bistå i mottak på flyplass og mottak på landsmøtehotellet, bistand til avvikling av åpningsseremoni og festmiddag, samt noen kunstneriske innslag ved møtestart.

 

Kvaliteten og innholdet i redegjørelsen på de punktene som fremkommer vil bli tillagt vekt når vedtak fattes.

 

Søknadsfrist er 7. oktober 2016. Forbundsstyret skal fatte vedtak om sted for landsmøtet på styremøtet i oktober 2016.

 

Søknaden sendes pf@pf.no og merkes «Søknad landsmøte 2017»

 

Valg av landsmøtested 2018

Landsmøtet 2018 skal avholdes i siste del av november 2018

Lokallagene inviteres til å komme med forslag på sted for avvikling av landsmøtet. Oppgaven som medarrangør er spennende og utfordrende. Det er PF som er vertskap for landsmøtet. Planlegging og gjennomføring vil derfor skje i et nært og konstruktiv samarbeid med PF sentralt.

 

Vi stiller følgende krav til at søknaden må inneholde beskrivelse av:

• Forslag til landsmøtested/hotell, samt tilgjengelighet til landsmøtested og hotell for delegater og gjester

• Generelt god standard på hotellrom og konferansesal

• Hotellrom for inntil 240 personer

• Hotellet må ha konferansesal med klasseromsoppsett til minimum 200 personer og plass til ytterligere 40 personer

• Tilgang til tekniske hjelpemidler – både iht gjennomføringen av landsmøteforhandlingene, avvikling av kulturelle innslag og informasjonsopplegg.

• Rammen rundt landsmøte (kultur og underholdning)

• Hvordan lokallaget tenker å organisere arbeidet lokalt.

• Lokallagets bidrag består i å få på plass et opplegg for sikkerhet under landsmøtet, vi trenger sjåfører, personer som kan bistå i mottak på flyplass og mottak på landsmøtehotellet, bistand til avvikling av åpningsseremoni og festmiddag, samt noen kunstneriske innslag ved møtestart.

 

Kvaliteten og innholdet i redegjørelsen på de punktene som fremkommer vil bli tillagt vekt når vedtak fattes.

 

Søknadsfrist er 15. desember 2016. Forbundsstyret skal fatte vedtak om sted for landsmøtet på styremøtet i januar 2017.

 

Søknaden sendes pf@pf.no og merkes «Søknad landsmøte 2018»

 

Med vennlig hilsen

Susanne Wathne

Saksbehandler