Flagg – 100 års jubileum

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 16 100 medlemmer. Forbundet organiserer alle kategorier ansatte.

Vår visjon er at vi skal være den beste fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med fornøyde og engasjerte medlemmer. Forbundet er medlem av Unio, hovedorganisasjonen for Universitets- og høyskoleutdannede.