Politifunktionærenes Landsforbund, forløperen til Norsk Politiforbund, ble stiftet 16. mai 1905. Lensmannsbetjentenes Landsforbund, senere kalt Lensmannsetatens Landslag, kom til i 1914. Disse to organisasjonene fusjonerte i 1997 og utgjør i dag en livskraftig fagorganisasjon – Politiets Fellesforbund.