Kalender

Her finner du en oversikt over kurs, møter og samlinger for de neste månedene. Denne kalenderen er ikke fullstendig, og vil derfor oppdateres fortløpende.

En komplett oversikt over planlagte aktiviterer dette året er å finne i denne kurs- og møtekalenderen.


Mandag Regnskapskurs for kasserer (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Basiskurs PFPL (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Samling for sivile kontaktpersoner (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lokallagsledersamling (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forbundsstyremøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Styremøte (UNIO)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lønn og tariff 2: Forhandlinger, kommunikasjon og dialog (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Styremøte (UNIO)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forbundsstyremøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Internseminar forbundskontoret (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forelesning HiOA (HiOA)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forbundsstyremøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lokallagsledersamling (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Fagdag: Arbeidsrett/avtalerett (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Regnskapskurs (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lederkongress PFPL (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Samling for likestillings og mangfoldskontakter (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Styreseminar/Styremøte (UNIO)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Basiskurs (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Samling sivile kontaktpersoner (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Styremøte (UNIO)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forbundsstyremøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lokallagsledersamling (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lønn og tariffkurs (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Lønn og tariffkurs (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forelesning HiOA (HiOA)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Styremøte (UNIO)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Basiskurs PFPL (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Landsmøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Representantskap/Unio konferanse (UNIO)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Regnskapskurs for kasserere (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Forbundsstyremøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-

Styremøte (PF)

Tidsrom:
-
Klokkeslett:
-