Om oss

Politiets Fellesforbund er den største fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten med over 16 100 medlemmer. Forbundet organiserer alle kategorier ansatte.

Vår visjon er at vi skal være den beste fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten, med fornøyde og engasjerte medlemmer. Forbundet er medlem av Unio, hovedorganisasjonen for Universitets- og høyskoleutdannede. 

For å oppfylle vår visjon og oppnå resultater innenfor våre prioriterte saker, må vi ha kontinuerlig fokus på utvikling av Politiets Fellesforbund som organisasjon. Dette innebærer kontinuerlig evaluering og utvikling av Politiets Fellesforbund som en lærende organisasjon.

Våre satsingsområder
Landsmøtet har prioritert tre områder som særdeles viktig og med høyeste prioritet:

Hovedsatsingsområde:

  • Lønns- og arbeidsvilkår

Dernest har forbundsstyret utpekt to fokusområder:

  • Ressurser
  • Ledelse

Dette er områder der det er viktig å få gode resultater om Politiets Fellesforbund skal nå sine mål. De omfatter alle våre medlemmer.

Verdier
Politiets Fellesforbund sine målsettinger skal bidra til at politiet skaper trygghet lov og orden.

Politiets Fellesforbund sitt arbeid skal bygge på solidaritet, samhold, regulert arbeidsliv, medbestemmelse og ansvarlighet.

Politiets Fellesforbund sin grunnmur er en rekke enkeltmedlemmer som har valgt å stå sammen i et fellesskap. Vi skal derfor se og ivareta det individuelle medlem, men først og fremst tenke fellesskap og søke kollektive løsninger.

For Politiets Fellesforbund er hvordan vi oppnår resultater like viktig som de resultatene vi oppnår.

Politiets Fellesforbund skal ha sterke, engasjerte og ambisiøse tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal alltid sette organisasjonen, og måloppnåelse på vegne av fellesskapet, foran seg selv og egne ambisjoner.