PFs humanitære prosjekt

PFs humanitære prosjekt

Politiets Fellesforbund har valgt å støtte SOS-barnebyer i Murmansk i Russland.

I Murmansk havner mange barn som har vokst opp i alternativ omsorg i en negativ spiral preget av fattigdom, rus og kriminalitet. Men sjansen for å lykkes i overgang til voksenlivet øker kraftig med god oppfølging og støtte i overgangsfasen. SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk gir unge muligheten til å lykkes som voksne.

Forebygger sosiale ulikheter og gir fremtidshåp
I Murmansk fører omsorgssvikt i kombinasjon med manglende oppfølging i ungdomsårene, til økt risiko for et voksenliv i fattigdom, rusmisbruk og kriminalitet. En viktig del av SOS-barnebyers omsorgsmodell er derfor å gradvis forberede ungdom på voksenlivet med tett og stabil oppfølging.

I 2013 etablerte SOS-barnebyer et ungdomshjem i Murmansk, med plass til 16 ungdommer, som har vokst opp i SOS-barnebyen i Kandalaksja, i en fosterfamilie eller på institusjon. Støtten til SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk bidrar direkte til å forebygge at unge som har vokst opp i alternativ omsorg havner utenfor, og er samtidig et kriminalitetsforebyggende tiltak.

Ungdomshjemmet ligger i en boligblokk i Murmansk by. Ungdommene får tett oppfølging av faste omsorgspersoner.

Det legges vekt på at ungdommene skal få utvikle sine interesser og få tro på egne evner.

Ungdomshjemmet har også en støttefunksjon for ungdommer over 18 år, som bor for seg selv i egne leiligheter. Disse blir fulgt opp jevnlig av sin personlige kontakt.

«I en by i verdens største land hvor fattigdom, alkoholisme og omsorgssvikt er vanlig, er det fantastisk å treffe så flotte ungdommer. De var uten håp, men nå fremstår de med drømmer om fremtiden.» Per Kristian Heitmann, tidligere lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag.

Forandrer liv
Ungdom i ungdomshjemmet har en bakgrunn, som i kombinasjon med generelle samfunnsproblemer i landet, kunne ha gjort dem til en utfordring for politiet. Bidrag som sikrer videre drift av ungdomshjemmet er derfor med på å endre liv.