Ny ATB-avtale i boks

Ny ATB avtale i boks 1

Politiets Fellesforbunds forhandlingsteam har kommet til enighet med arbeidsgiversiden om en ny ATB-avtale.

I natt kom partene til enighet om en ny avtale om arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politiet. Ny avtale vil ha virkning fra 1. juni 2024. Eksisterende avtale prolongeres fram til det.

Partene er enige om at planlegging av tjenesten skal gjennomføres som vanlig og i henhold til dagens regelverk fram til ny avtale trer i kraft. Partene er enig om å etablere felles opplæring, og trenger noe tid for å utarbeidet dette. Derfor er virkningstidspunktet for ny avtale satt til 1. juni 2024.

Politiets Fellesforbund vil komme tilbake med mer informasjon og offentliggjøring av avtalen senere.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Roar Fosse (2022)

– Partene har et felles mål om å ta ned konfliktnivået knyttet til arbeidstidsforvaltning, sier forhandlingssjef Roar Fosse.

Tøffe, men konstruktive forhandlinger

Forhandlingssjef Roar Fosse har likevel et par kommentarer:

– Vi forstår at det er mange spørsmål om den nye ATB-avtalen og andre elementer det har vært forhandlet om. Den informasjonen vil komme, men partene har nå sittet i tre og en halv måned og forhandlet, og vi trenger nå tid på å renskrive, korrekturlese, formelt signere samt lage grunnlaget for god og korrekt informasjon ut til etaten. Partene har et felles mål om å ta ned konfliktnivået knyttet til arbeidstidsforvaltning. Med bakgrunn i dette er det viktig å ikke forhaste seg med informasjonsarbeid og presentasjon av resultatet av forhandlingene. Dette er årsaken til at partene har blitt enige om å prolongere eksisterende avtaleperiode fram til 31. mai, og at ny ATB vil være gjeldende fra 1. juni, sier Fosse.

Han fortsetter:

– På vegne av Politiets Fellesforbund vil jeg takke partene for tøffe, krevende og utfordrende, men også konstruktive forhandlinger. Mitt fokus fremover vil være på nok en viktig forhandling: Hovedtariffoppgjøret i staten 2024, sier forhandlingsssjefen.