pf.no

Velkommen til Politiets Fellesforbund

Vi er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med 17.500 medlemmer.

Politi skarp flytarn uskarpt
Politidirektoratet snur i stillingskodesaken – les mer