Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med over 17.000 medlemmer.

2210 BABUSJKA PF GRADE v2 PRORES4444 0 01 11 09
Hvem tar vare på de som passer på oss?