Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet, med over 17.000 medlemmer.

2210 BABUSJKA PF GRADE v2 PRORES4444 0 00 30 17
Hvem tar vare på de som passer på oss?