Sterkt fellesskap, trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med over 17.000 medlemmer.

Folk og bil 4 se opptak
Når krise er den nye hverdagen. Klarer norsk politi å stå i det over tid?