UNIO STAT ER I STREIK

Vi er i streik – utdanning må lønne seg, også i staten!

Streikesending 24 05 2024 Unn Alma Skatvold
Se Unios streikesending her