Søk stipend innen 15. februar

Person som tar notater ved en PC studerer studier kurs stipend (beskjært)

Som PF-medlem har du muligheten til å søke om stipend.

Foto: Ivan Samkov/Pexels

Fristen for å søke om stipend til kompetanseheving går snart ut. 15. februar er fristen for å søke. Både ordinære medlemmer av Politiets Fellesforbund og tillitsvalgte kan søke.

– Stipendene våre til kompetanseheving er svært populære. I fjor tildelte vi flere enn 300 medlemmer stipend, sier fagleder Susanne Wathne i Politiets Fellesforbund.

Medlemmer av Politiets Fellesforbund kan søke stipend både for videre- og etterutdanning og for støtte til kurs, konferanse eller seminar. Stipendordningen er delt inn i to kategorier: stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund og stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund. Det er to tidsfrister for å søke stipend: 15. februar og 15. august.

Populær ordning fra første stund

– Det er svært gledelig å se at så mange medlemmer benytter seg av muligheten til å få stipend for kompetanseheving, sier Susanne Wathne.

Viktig kompetansepåfyll

Politiets Fellesforbund mener fagutvikling og verdsetting av kompetanse i hele etaten er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.

– Det er derfor gledelig at vi kan bidra til å kunne gjøre kompetanseheving litt mer tilgjengelig for flere av våre medlemmer, sier Susanne Wathne.