Kurs og konferanse

Her kan du lese mer om Politiets Fellesforbunds kurs- og opplæringsvirksomhet.

IMG 1222

Kurs og opplæring

Et av kjennetegnene for Politiets Fellesforbund i fremtiden er at «vi til enhver tid har tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste».

Derfor er det viktig at vår kurs­ og opplæringsvirksomhet holder et høyt faglig nivå slik at våre tillitsvalgte er godt nok skolert for å kunne ivareta sin rolle på en best mulig måte.

Landsmøte og konferanser

Landsmøtet er er den øverste myndighet i Politiets Fellesforbund. Annethvert år møtes delegater fra våre lokallag for å sammen stake ut kursen for organisasjonen. Det andre året avholdes det kongress.