Medlemskap

  • Økonomisk støtte til juridisk bistand
  • Gunstige forsikringsordninger
  • Fagbladet Politiforum tilsendt i postkassen
Medlemsfordeler mai 2023
Dine fordeler som medlem av Politiets Fellesforbund

Hvorfor være fagorganisert – hvorfor skal jeg organisere meg?

Hva er en fagorganisasjon? Hva kan en fagforening gjøre for meg? Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge Politiets Fellesforbund.

  • Hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, null ferie, ikke kunne være syk med lønn og ingen pensjonsordning å se fram til?
  • Hvordan hadde livet vært om du hadde blitt skadet på jobben og det ikke fantes yrkesskadeforsikring?
  • Og hva med å få barn uten fødsels- og foreldrepermisjon?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet dem fram. Livet hadde vært annerledes uten fagforeningene. Dine arbeidsvilkår skal fortsatt sikres.

Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere, som regel innen samme yrkesgruppe. En fagforenings viktigste oppgaver er å forhandle på vegne av medlemmene og kjempe for å forbedre deres lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte.

Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere (også kalt «den norske modellen»).

Det har vært en del oppmerksomhet rundt hvordan verdiskapingen i bedriftene fordeles. Etter en periode hvor arbeidstakerne har klart å ta ut «sin del» av verdiskapingen, viser det seg ofte at andelen som eierne tar ut øker. Det er derfor viktig at fagforeningene står på for å kreve «vår del».

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Ikke vær en gratispassasjer, bli heller med og styrk laget.

Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som en partner som gir service og trygghet gjennom hele livet.

Medlemsfordeler

Flere har skjønt at det er mye å spare på vårt bank- og forsikringstilbud. En gjennomgang av økonomien kan være lønnsomt. Skal du inn på boligmarkedet bør du sjekke betingelsene vi tilbys av Nordea gjennom Unio-avtalen. Har du hatt lån en stund, kan du vurdere refinansiering og kanskje få lavere boliglånsrente.

Se oversikt over medlemsfordeler her >

Alt dette har du inkludert i medlemskapet

Økonomisk støtte til juridisk bistand

Juridisk bistand er noe mange får behov for en gang i løpet av arbeidslivet. Les mer om juridisk bistand.

Fagbladet Politiforum

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du Norges største og eneste uavhengige politimagasin, Politiforum, tilsendt i postkassen, med i alt seks utgaver per år. Fagbladet er fylt med stillingsannonser, medlemstilbud, samt nyttig og engasjerende stoff om og for politiet.

Forsikringsordninger

Politiets Fellesforbund har et omfattende tilbud på forsikringer. Når du melder deg inn hos oss, blir du automatisk med i en rimelig og god forsikringsordning. Den inneholder blant annet dekning ved ulykke, død, uførhet, kritisk sykdom, ID-tyveri og nettmisbruk. Vi tilbyr gode frivillige kollektive forsikringer til lave priser, samt private skadeforsikringer. Gå til PF Forsikring >

Medlemsfordeler hos samarbeidspartnere

Politiets Fellesforbund jobber for å gi deg gode og varierte medlemsfordeler. Samarbeidspartnere tilbyr banktjenester, treningsavtaler, nybilkjøp, drivstoff og mye mer. Se oversikt over medlemsfordeler her.

Hva jobber Politiets Fellesforbund for?

Det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Å kjempe for våre medlemmers lønnsvilkår er en avgjørende oppgave for både medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Les mer om vårt arbeid med lønns- og arbeidsvilkår.

Vi jobber for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet. Les mer om vårt arbeid med politiske saker og faglig utvikling her.

Gå til innmeldingsskjema >

Hva koster et medlemskap i Politiets Fellesforbund?

Kontingenten du betaler til Politiets Fellesforbund består av fire elementer.

Du betaler:

  • 0,9 prosent av den pensjonsgivende inntekten din til forbundet i sentral fagforeningskontingent.
  • En viss sum til lokallaget ditt i lokal fagforeningskontingent. Summen varierer fra lokallag til lokallag.
  • 0,2 prosent av den pensjonsgivende inntekten din til forbundets streikefond.
  • PF Obligatoriske forsikringer.

Les mer om gjeldende beløp og makstrekk samt utfyllende informasjon om kontingenten her.

Alle førstegangsmedlemmer i Politiets Fellesforbund får halv pris på medlemskontingenten (sentralt og lokalt) det første året (så fremt du verken har hatt studentmedlemskap eller ordinært medlemskap tidligere). I tillegg har du anledning til å prøve ut gratis innbo-, reise- og helseforsikring uten egenerklæring i 6 måneder.

Les mer om hva et medlemskap i Politiets Fellesforbund koster >

NB! Egne priser gjelder for studentmedlemskap. Som student ved Politihøgskolen kan du bli medlem i Politiets Fellesforbund for kun 300 kroner for tre år. Les mer om studentmedlemskap her.

Medlemskap

Vi organiserer alle ansatte i etaten, samt studentene ved Politihøgskolen, og lover å ta godt vare på deg enten uavhengig av faglig bakgrunn. Hos oss er det alltid medlemmet som er i fokus.

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du Norges største og eneste uavhengige politimagasin i postkassen hver måned, et omfattende tilbud på forsikringer, og gode og varierte medlemstilbud.

Gå til innmeldingsskjema for å bli ordinært medlem, eller les om andre typer medlemskap:

Utmelding

Vil du melde deg ut? Logg inn på Min side og gå til «Mitt medlemskap» for utmelding.

Mer informasjon

Flere medlemsfordeler

Medlemsfordeler hos våre merkantile samarbeidspartnere

Spørsmål om avtalene? På noen av sidene er det oppgitt kontaktperson, eller ta kontakt med markedsansvarlig Heidi Bjørkedal på heidib@pf.no.