Arendalsuka

Under Arendalsuka fyller rundt 1000 arrangementer og 200 stands Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Politiets Fellesforbund er også til stede.

Politiet møter publikum, ved patruljebil
Se opptak av debatt fra Arendalsuka 2023

Arendalsuka omtaler seg selv som «en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.» Den samler hvert år aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv, foreninger og organisasjoner til å debattere, mingle og bedrive påvirkning, med over 1000 arrangementer om viktige samfunnstema. Gå til Arendalsukas nettside >

2024

Arendalsuka blir i år arrangert 12.–16. august.

På denne siden vil vi legge ut aktuelle redaksjonelle saker og intervjuer fra Arendal.

2023

Arendalsuka ble arrangert 14.–18. august 2023.

Tema for debatten: «Er politiet dimensjonert til å håndtere samfunnsoppdraget anno 2023 og årene fremover?»

Norge står i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Kriser er den nye hverdagen og politiet håndterer stadig flere utfordringer både fysisk og digitalt. Samtidig er politiets rammevilkår de mest krevende på flere år med realnedgang i politibudsjettene. I politidistrikt og særorgan kuttes antall ansatte, utstyr og aktiviteter. Dette går ut over tjenestene til publikum og evnen til å løse uforutsette hendelser og oppdrag. De politiske forventningene innebærer økt aktivitet både når det det gjelder tilstedeværelse og bekjempelse av en rekke kriminalitetsformer. Summen av dette fører til spørsmålet: Er norsk politi dimensjonert til å håndtere samfunnsoppdraget anno 2023 og årene fremover?

Debatten ble arrangert i Unio-teltet (Strand Café) tirsdag 15. august 2023 kl. 10.30–12.00. Debatten kan ses i opptak her.

Medvirkende

 • Unn Alma Skatvold – forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Katharina von Sydow – forbundsleder, Polisförbundet i Sverige
 • Benedicte Bjørnland – politidirektør, Politidirektoratet
 • Per-Willy Amundsen – leder, justiskomiteen (Fremskrittspartiet)
 • Maria Karine Aasen-Svensrud – første nestleder, justiskomiteen (Arbeiderpartiet)
 • Ivar B. Prestbakmo – medlem, justiskomiteen (Senterpartiet)
 • Bård Ludvig Thorheim – stortingsrepresentant (Høyre)

Debattleder: Trude Teige

Finn arrangementet på Arendalsukas nettside >

Videoer

Artikler

2022

Tema for debatten: «Når krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i den over tid?»

Se debatten i opptak her >

Flyktningkrise ble erstattet av pandemi. Så kom en ny flyktningkrise. De siste årene har kriser vært den nye hverdagen for politiet. Grunnberedskapen må styrkes for å håndtere den nye normalen. God beredskap koster. Dårlig beredskap koster mer.

Etter pandemien skulle politiet tilbake til hverdagen. Da traff bølgen fra krigen i Ukraina med full styrke. På nytt måtte politiet omprioritere, flytte på og innhente ansatte der de var å finne. Igjen opplevde hundrevis av politiansatte usikre arbeidsforhold. Å bistå mennesker som har opplevd grusomheter er en stor personlig belastning. Selv godt utdannede og svært erfarne politiansatte finner det krevende å stå i en slik situasjon over tid. Personalledelse og personalomsorg under skiftende forhold er krevende, men veldig viktig for at de som står midt i situasjonen skal holde ut.

Har norsk politi grunnberedskap til å stå i kriser over tid?

Medvirkende

 • Unn Alma Skatvold – forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Benedicte Bjørnland – politidirektør, Politidirektoratet
 • Per-Willy Amundsen – leder, justiskomiteen (Fremskrittspartiet)
 • Maria Karine Aasen-Svensrud – nestleder, justiskomiteen (Arbeiderpartiet)
 • Sveinung Stensland – medlem, justiskomiteen (Høyre)
 • Ivar B. Prestbakmo – medlem, justiskomiteen (Senterpartiet)
 • Rigoberto Villarroel – politibetjent, politiet

Debattleder: Trude Teige

Unio-debatt: Vold, trusler og trakassering

Lærere, sykepleiere, politi opplever vold, trusler og trakassering som en del av arbeidshverdagen. Hvorfor skjer det og hva kan vi gjøre med det?

Se debatten i opptak her >

Alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For mange av Unios medlemsgrupper innen helse, utdanning og politi er vold, trusler og trakassering utfordringer i arbeidsmiljøet som må håndteres hver eneste dag på jobben.

Hva skjer når brukerrettighetene til elever og pasienter trumfer muligheten til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?

Medvirkende:

 • Unn Alma Skatvold – forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Kai Øivind Brenden – 2. nestleder, Norsk Sykepleierforbund
 • Tuva Moflag – 2. nestleder, arbeids- og sosialkomiteen (Arbeiderpartiet)
 • Pål Molander – direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Programleder: Erik Aasheim

Arrangør: Unio

Les mer >

Artikler

2021

Tema for debatten: «Fremtidens politi: trygghet og rettssikkerhet for deg - et anstendig arbeidsliv for våre»

Se opptak av debatten her >

Artikler

2020 (avlyst)

Arendalsuka ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

2019

Tema for debatten: «Nærpolitireformen fjerner politiet fra befolkningen - Hva gjør vi?»

Se opptak av debatten her >

Artikler

Fagperson

Linda Verdal

Linda Verdal

Forbundssekretær