Lønnsoppgjøret

Her kan du lese mer om årets lønnsoppgjør og hvordan lønnsoppgjøret foregår.

Forhandlingsapning stat 1024x623

Lønnsoppgjøret 2023

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det som regel bare forhandles om lønnsjusteringer. Dette til forskjell fra et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle elementene i hovedtariffavtalen, som lønn, pensjon og fellesbestemmelser.

Lønnsforhandlingene i staten startet 27. april 2023. Disse hadde frist søndag 30. april (midnatt), hvor det enten blir enighet eller brudd. Lørdag 29. april ble det enighet mellom Unio og staten i lønnsoppgjøret. Fredag 7. juli ble det enighet i lokalt lønnsoppgjør i politiet og årets lønnsforhandlinger kom i mål.

Status nå

07.07.2023, kl. 13.06: Årets lokale forhandlinger i mål

  • Det ble i dag klart hvordan pengene i lønnsoppgjøret skal fordeles. Les mer

Viktige datoer i 2023

Se Unios tariffkalender for flere sentrale datoer

Tidligere lønnsoppgjør

🎥 Relaterte videoer

Politiets Fellesforbunds lønnsskole (2017)

Videobilde PFs lønnsskole hovedtariffavtalen
Se PFs lønnsskole: Hovedtariffavtalen
Videobilde PFs lønnsskole lokale forhandlinger
Se PFs lønnsskole: Lokale forhandlinger

Videoer om gangen i et lønnsoppgjør, fra Utdanningsforbundet

Videobilde Lønnsforhandlinger UDF
Se video: Lønnsoppgjøret
Videobilde Slik fungerer lønnsoppgjoret UDF
Se video: Slik fungerer lønnsoppgjøret

Fagperson

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef