Lønnsoppgjøret

Her kan du lese mer om årets lønnsoppgjør og hvordan lønnsoppgjøret foregår.

Mer informasjon om streiken >

Lønnsoppgjøret 2024

Alt om streiken

  • Vi er i streik – utdanning må lønne seg, også i staten! Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. Derfor er Unio i streik i staten. Her finner du alt om streiken

I år er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at det skal inngås nye hovedtariffavtaler for en periode på to år og med det forhandles om alle elementene i avtalene, som lønn, pensjon og fellesbestemmelser. Dette til forskjell fra et mellomoppgjør, hvor det som regel bare forhandles om lønnsjusteringer.

Lønnsforhandlingene i staten startet mandag 22. april kl. 12.00. Disse hadde frist tirsdag 30. april kl. 24.00 (ved midnatt, natt til 1. mai). Det ble brudd i forhandlingene.

Mekling hos Riksmekleren startet torsdag 2. mai og hadde frist torsdag 23. mai kl. 24.00 (ved midnatt, natt til 24. mai). Etter mekling på overtid ble det brudd fredag morgen 24. mai. Dermed er Unio i streik i staten.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet representerer staten i forhandlingene. Hovedsammenslutningene i staten er Unio, Akademikerne, LO Stat og YS Stat. Politiets Fellesforbund er med i Unio.

Streikesending 24 05 2024 Erik Aasheim Guro Elisabeth Lind Unn Alma Skatvold Gunn Hege Hogeberg
Se Unios streikesending her

Status nå

24.05.2024, kl. 07.47: Unio stat er i streik, mekling førte ikke frem

  • Unio er i streik for statsansatte med høyere utdanning. Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. Les mer

Alt om lønnsoppgjøret

Viktige datoer i 2024

  • 16. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) la fram sin foreløpige rapport foran 2024-oppgjøret, med beregninger av pris- og lønnsnivå og lønnsvekst. Les mer >
  • 8. mars: Unios inntektspolitiske konferanse.
  • 12. mars: Unios tariffpolitiske uttalelse vedtatt. Les uttalelsen (unio.no) >
  • 22. mars: TBU la fram sin endelige rapport. Les mer >
  • 22. april, kl. 12.00: Lønnsforhandlingene i staten startet.
  • 30. april kl. 24.00 (ved midnatt, natt til 1. mai): Frist for lønnsforhandlingene i staten. Det ble brudd.
  • 2. mai: Mekling i lønnsoppgjøret i staten startet hos Riksmekleren.
  • 23. mai kl. 24.00 (ved midnatt, natt til 24. mai): Frist for mekling i lønnsoppgjøret i staten. Etter mekling på overtid ble det brudd fredag morgen 24. mai. Dermed er Unio i streik i staten.

Se Unios tariffkalender for flere sentrale datoer

Tidligere lønnsoppgjør

🎥 Relaterte videoer

Alt om lønnsoppgjøret

Forhandlingssjef Roar Fosse forklarer her de viktigste begrepene og alle elementene som inngår i et lønnsoppgjør. Se videoer >

Politiets Fellesforbunds lønnsskole (2017)

Videobilde PFs lønnsskole hovedtariffavtalen
Se PFs lønnsskole: Hovedtariffavtalen
Videobilde PFs lønnsskole lokale forhandlinger
Se PFs lønnsskole: Lokale forhandlinger

Videoer om gangen i et lønnsoppgjør, fra Utdanningsforbundet

Videobilde Lønnsforhandlinger UDF
Se video: Lønnsoppgjøret
Videobilde Slik fungerer lønnsoppgjoret UDF
Se video: Slik fungerer lønnsoppgjøret

Fagperson

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef