Kurs og konferanseKurs- og møtekalender

Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler G4 Kontor

Viktig informasjon om digitale kurs

På grunn av usikkerheten rundt koronapandemien, er alle kurs i hovedsak digitale frem til september 2021. Det er i kalenderen ikke angitt om kurs er digitale eller ikke etter det (med unntak av de kurs/samlinger som er planlagt digitale), dette vurderes fortløpende.

Kurs og opplæring i Politiets Fellesforbund

Fra 2020 har vi endret kursstrukturen, og da i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen vil bestå av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre. Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsningsområder og målsettinger slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom kursåret arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det Kongress og Landsmøte ulike år, samt PFPL Kongress hvert år.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

Kurs- og møtekalender

NB! Det kan komme endringer i den skisserte kurskalenderen, avhengig av koronasituasjonen. Kalenderen vil bli oppdatert fortløpende.

Landsmøte 2020: På grunn av covid-19 ble landsmøte 2020 utsatt og skal avholdes på Clarion Hotel The Edge i Tromsø fra 15. til 18. november 2021, med forbehold om at det ikke foreligger smittevernsregler da som forhindrer en forsvarlig gjennomføring.

sep

sep 20

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 21

Medlemsregistersamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 21

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 28

Grunnopplæring modul 2 - lønn og tariff

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

okt

okt 05

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 11

Likestilling- og mangfoldssamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 12

Styremøte

(Arrangør: Unio)
okt 14

HAMU

okt 19

PFPL: Lederkongress

Quality Hotel Hasle Linie (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 25

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 28

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

nov

nov 02

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 02

Grunnopplæring modul 3 - strategisk arbeid

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 09

PFPL: Basiskurs for ledere

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 09

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 10

Styremøte

(Arrangør: Unio)
nov 15

Landsmøte

Clarion Hotel The Edge, Tromsø (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 21

EuroCOP Winter Meeting

(Arrangør: EuroCOP)
nov 23

Regnskapssamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 24

Styremøte i NFS

(Arrangør: Unio)
nov 25

Spesialisering: Kurs i presentasjonsteknikk

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 30

Grunnopplæring modul 4 - sterke tillitsvalgte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

des

des 07

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 07

Unios kongress/konferanse

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 10

HAMU

des 14

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Styremøte

(Arrangør: Unio)
des 16

NPF 100-årsjubileum

(Arrangør: Nordisk Politiforbund)