Ressurssider

Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler G4 Kontor

Viktig informasjon om digitale kurs

Det er nå bestemt at alle kurs og samlinger i regi av Politiets Fellesforbund sentralt i 2020 vil bli gjennomført digitalt. Klikk her for å lese mer.

Fra 2020 har vi endret kursstrukturen, og da i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen vil bestå av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre. Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsningsområder og målsettinger slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom kursåret arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det Kongress og Landsmøte ulike år, samt PFPL Kongress hvert år.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

NB! Det kan komme endringer i den skisserte kurskalenderen, avhengig av koronasituasjonen. Kalenderen vil bli oppdatert fortløpende.

okt

okt 20

Styremøte

(Arrangør: Unio)
okt 21

Samling: Likestilling og mangfold

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 26

Grunnopplæring modul 3 - Strategisk arbeid

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

nov

nov 02

Basiskurs: PFPL

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 04

AFF ledersatsning

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 05

Regnskapssamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 06

Medlemsregistersamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 09

Samling: Sivile kontaktpersoner

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 10

Styremøte

(Arrangør: Unio)
nov 11

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 24

EuroCOP Congress 2020

Digital (Arrangør: EuroCOP)
nov 30

Landsmøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

des

des 07

Unio-konferansen

(Arrangør: Unio)
des 09

Grunnopplæringen modul 4 - sterke tillitsvalgte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 09

HAMU-møte

Oslo
des 14

Fagdag: Budsjett (2021)

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Ansettelsesrådskurs

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Styremøte

(Arrangør: Unio)