Ressurssider

Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler

Fra 2020 har vi endret kursstrukturen, og da i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen vil bestå av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre. Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsningsområder og målsettinger slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom kursåret arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det Kongress og Landsmøte ulike år, samt PFPL Kongress hvert år.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

mai

mai 14

Webinar: Fagdag arbeidstid/reisetid/ATB

Lenke til webinar sendes deltakerne (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

jun

jun 02

Internseminar

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 08

Webinar: Fagdag medlemsverving

Lenke til webinar sendes deltakerne (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 09

Webinar: Regnskapssamling

Lenke til webinar sendes deltakerne (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 09

Styremøte

(Arrangør: Unio)
jun 10

Lokallagsledersamling

Oslo (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 15

UTSATT – Kurs for nye lokallagsledere

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 17

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

aug

aug 10

AVLYST – Arendalsuka

aug 17

Grunnopplæring modul 1 - Tillitsvalgtes rolle

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 19

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 24

Fagdag: Lønn/Lokalt oppgjør

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 25

Fagdag: LSI/Excel

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 25

Styremøte

(Arrangør: Unio)
aug 26

AFF ledersatsning

Gjerdrumsvei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

sep

sep 01

Strategisk lønnsarbeid og forhandlingsledelse

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 08

Grunnopplæring modul 1 - Tillitsvalgtes rolle

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 08

Evalueringsseminar: Tariff

(Arrangør: Unio)
sep 10

Autum Committee

(Arrangør: Eurocop)
sep 14

Styremøte/Seminar

(Arrangør: Unio)
sep 16

ATB spesialisering

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 21

Fagdag: ATB

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 22

Lokallagsledersamling

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 23

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 30

Lederseminar (PPF)

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Pensjonistforbund)

okt

okt 12

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 14

Grunnopplæring modul 4 - Ytterligere perspektiver og prosesser som tillitsvalgt

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 14

PFPL-kongressen

Thon Hotell Storo (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 14

HAMU-møte

Nordland politidistrikt
okt 20

Styremøte

(Arrangør: Unio)
okt 20

Samling: Likestilling og mangfold

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 26

Grunnopplæring modul 3 - Strategisk arbeid

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 29

Presentasjonsteknikk spesialisering

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

nov

nov 02

Basiskurs: PFPL

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 02

Samling: Sivile kontaktpersoner

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 04

AFF ledersatsning

Thon Hotell Storo (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 05

Regnskapssamling

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 09

Grunnopplæring modul 2 - Lønn og tariff

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 10

Styremøte

(Arrangør: Unio)
nov 11

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 16

Eurocop Congress 2020

(Arrangør: Eurocop)
nov 18

Grunnopplæring modul 4 – Ytterligere perspektiver og prosesser som tillitsvalgt

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 30

Landsmøte

Tromsø (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

des

des 07

Unio-konferansen

(Arrangør: Unio)
des 09

Grunnopplæringen modul 2 - Lønn og tariff

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 09

HAMU-møte

Oslo
des 14

Fagdag: Budsjett (2021)

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Styremøte

(Arrangør: Unio)