Ressurssider

Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler

Fra 2020 har vi endret kursstrukturen, og da i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen vil bestå av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre. Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsningsområder og målsettinger slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom kursåret arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det Kongress og Landsmøte ulike år, samt PFPL Kongress hvert år.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

NB! Det kan komme endringer i den skisserte kurskalenderen, avhengig av koronasituasjonen. Kalenderen vil bli oppdatert fortløpende.

aug

aug 10

AVLYST – Arendalsuka

aug 10

Grunnopplæring modul 2 - lønn og tariff

Nydalen (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 13

Medlemsregistersamling

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 18

PF Agder - tillitsvalgtsamling

Gjerdrums vei 4
aug 19

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 24

Fagdag: Lønn/Lokalt oppgjør

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 25

Fagdag: LSI/Excel

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 25

Styremøte

(Arrangør: Unio)
aug 26

AFF ledersatsing

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 31

Strategisk lønnsarbeid og forhandlingsledelse

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

sep

sep 03

Fagdag – Sosiale medier og medlemsverving

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 08

Grunnopplæring modul 1 - Tillitsvalgtes rolle

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 08

Evalueringsseminar: Tariff

(Arrangør: Unio)
sep 10

Autumn Committee

(Arrangør: Eurocop)
sep 14

Styremøte/Seminar

(Arrangør: Unio)
sep 16

ATB spesialisering

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 21

Fagdag: ATB

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 22

Lokallagsledersamling

Lofoten (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 24

Forbundsstyremøte

Lofoten (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 30

Lederseminar (PPF)

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Pensjonistforbund)

okt

okt 06

Grunnopplæring modul 2 - lønn og tariff

Nydalen (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 12

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 13

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 14

AVLYST – PFPL-kongressen

Thon Hotell Storo (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 14

HAMU-møte

Nordland politidistrikt
okt 20

Styremøte

(Arrangør: Unio)
okt 20

Samling: Likestilling og mangfold

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 26

Grunnopplæring modul 3 - Strategisk arbeid

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 29

Presentasjonsteknikk spesialisering

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

nov

nov 02

Basiskurs: PFPL

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 02

Samling: Sivile kontaktpersoner

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 02

Grunnopplæring modul 2 - Lønn og tariff

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 04

AFF ledersatsning

Thon Hotell Storo (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 05

Regnskapssamling

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 10

Styremøte

(Arrangør: Unio)
nov 11

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 17

Grunnopplæring modul 3 - strategisk arbeid

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 21

EuroCOP Congress 2020

(Arrangør: EuroCOP)
nov 30

Landsmøte

Tromsø (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

des

des 07

Unio-konferansen

(Arrangør: Unio)
des 09

Grunnopplæringen modul 4 - sterke tillitsvalgte

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 09

HAMU-møte

Oslo
des 14

Fagdag: Budsjett (2021)

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Ansettelsesrådskurs

Gjerdrums vei 4 (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Styremøte

(Arrangør: Unio)