Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler G4 Kontor

Kurs og opplæring i Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund har flere ulike typer kurs og opplæring, både grunnopplæring, spesialisering, fagdager og samlinger.

> Les mer om kurs- og opplæringstilbudet.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

Kurs- og møtekalender

januar

27.–29. januar

Basiskurs for PF Politistudentene

31. januar

Regnskapssamling for kasserere i lokallag

februar

01.–03. februar

Grunnopplæring for tillitsvalgte: Modul 1

07.–09. februar

Kurs i tallknusing og lokale budsjetter

07. februar

PFPL: samling lokale kontaktpersoner

07. februar

Unio-styremøte

14.–15. februar

Forbundsstyremøte

15.–17. februar

Grunnopplæring for tillitsvalgte: Modul 2

17. februar

Møte i sentralt sivilutvalg

17. februar

Møte med sivile kontaktpersoner i lokallag

21. februar

ATB-forum

mars

06. mars

Møte i sentralt sivilutvalg

07.–09. mars

Grunnopplæring for tillitsvalgte: modul 1

07.–08. mars

Samling for likestillings- og mangfoldskontakter

07.–09. mars

Samling for sivile kontaktpersoner

07.–08. mars

PFPL: Samling for lokale kontaktpersoner

08. mars

Likestillingspolitisk frokostseminar

08. mars

Inntektspolitisk konferanse

14. mars

Unio-styremøte

14.–16. mars

Kurs i politisk påvirkning

21. mars

ATB-forum

21.–23. mars

Lokallagsledersamling

23.–24. mars

Forbundsstyremøte

28.–30. mars

Grunnopplæring for tillitsvalgte: Modul 2

28.–30. mars

PFs lederutviklingsprogram for lokallagsledere og forbundsstyre

september

26.–27. september

PF-kongressen 2023

Fagperson

Susanne Wathne

Susanne Wathne

Fagleder, kurs og konferanse
Marit Salater Rotmo 1

Marit Salater Rotmo

Forbundssekretær/opplæringsansvarlig (fung.)
Trude Marthinussen

Trude Marthinussen

Kurs- og møtekoordinator med resepsjonsansvar