Landsmøte 2024

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2024 blir avholdt 11.–14. november 2024 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

240618 PF Landsm cte24 bilde landingsside

Politiets Fellesforbund er en sentral premissleverandør i kriminalpolitikken. Som den største fagforeningen i politiet representerer vi stemmen til de ansatte i politiet, og setter dagsorden i samfunnsmessige saker av betydning for våre medlemmer. På landsmøtet blir det debatter om politiets viktige samfunnsansvar, vi får høre våre medlemmer fortelle om deres arbeidshverdag, hvordan de har opplevd de to siste årene og hvilke utfordringer de står i.

Foreløpig saksliste

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Interne saker
  4. Lønn
  5. Arbeidsvilkår
  6. Samfunnsansvar
  7. Innkomne saker
  8. Avslutning

Frister i 2024

Mer informasjon kommer.